ML2 Vastgoed

Wijzigingen in 2023!

Per 1 januari 2023 zijn er een aantal wijzigingen met betrekking tot (overdrachts)belasting, hieronder op een rijtje:

De woningwaarde voor de startersvrijstelling (0% overdrachtsbelasting indien de koper(s) jonger zijn dan 35 jaar en nog niet eerder gebruik gemaakt hebben van deze vrijstelling) wordt verhoogd naar 440.000 euro i.p.v. 400.000 euro;

Het tarief voor de overdrachtsbelasting voor een koper die niet zelf in een woning gaat wonen (beleggers) en voor niet-woningen (kantoren, bedrijfshalen en etc.) wordt verhoogd naar 10,4% i.p.v. 8%;

Kopers vanaf 35 jaar of kopers die eerder gebruik gemaakt hebben van de startersvrijstelling en zelf een woning gaan bewonen, betalen 2% overdrachtsbelasting (zelfde als in 2022);

Een ton belastingvrij schenken (de Jubelton) is vanaf 1 januari 2023 niet meer mogelijk. De schenkingsvrijstelling voor een woning wordt naar beneden bijgesteld tot 28.947 euro. In 2024 wordt de vrijstelling volledig afgeschaft;

De NHG-kostengrens stijgt naar 405.000 euro i.p.v. 355.000 euro.

Heb je naar aanleiding van het bovenstaande vragen? Neem gerust contact met ons op!