ML2 Vastgoed

Perceel nabij de Veldensteinlaan te Jaarsveld

Dit perceel met een oppervlakte van 4.110 vierkante meter wordt te koop aangeboden!

Vraagprijs: 267.150 euro k.k.

Oppervlakte perceel: 4.110 vierkante meter

Bestemming: Agrarisch 

Omschrijving

Nabij de Veldensteinlaan te Jaarsveld wordt dit perceel met een oppervlakte van 4.110 vierkante meter te koop aangeboden!

Het perceel beschikt thans over een agrarische bestemming. Dit maakt het perceel geschikt voor het houden van kleinvee of hobbydieren, zoals paarden. Er is momenteel een schuilstal met overkapping aan weerkanten aanwezig (gedoogde situatie). 

Het betreffende perceel is gedeeltelijk binnen de rode contour van Jaarsveld gelegen. Om deze reden heeft de huidige eigenaar in 2020 een principeverzoek bij de gemeente ingediend voor de bouw van woningen. Het principeverzoek en de reactie van de gemeente daarop zijn op verzoek opvraagbaar.

In 2020 is er ook een advies voor de spuitzones uitgebracht. Daarnaast is er recent (d.d. 13 juni 2023) een bodemonderzoek uitgevoerd. Ook dit bodemonderzoek en de notitie omtrent de spuitzones zijn op verzoek opvraagbaar. 

Het perceel is momenteel te bereiken via een recht van overpad, welke gebruikt mag worden voor het agrarische gebruik van het perceel. 

Het perceel is gelegen in Jaarsveld, een karakteristieke dorpskern in de gemeente Lopik. In Jaarsveld kan men genieten van de rust, de natuur en is de Lek op loopafstand te bereiken. De voorzieningen zijn in Lopik te vinden. Lopik is op 5 minuten rijdafstand vanaf Jaarsveld gelegen. 

Ook grotere steden zoals IJsselstein (14 minuten rijdafstand), Nieuwegein (17 minuten rijdafstand) en Utrecht (30 minuten rijdafstand) zijn gemakkelijk te bereiken.

Bijzonderheden:

  • Het perceel beschikt over een agrarische bestemming;
  • Gedeeltelijk gelegen binnen de rode contour;
  • Recht van overpad aanwezig voor agrarisch gebruik;
  • Schuilstal met overkapping aan weerskanten aanwezig (gedoogde situatie);
  • Oplevering kan per direct.

Bestemmingsplan:

Het perceel is gelegen binnen het bestemmingsplan ‘Eerste herziening bestemmingsplan Landelijk gebied’ vastgesteld d.d. 07-02-2023. Het perceel beschikt over de enkelbestemming ‘Agrarisch’. Met de dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie 5’. De gebiedsaanduidingen ‘overige zone – cultuurhistorische waarden’ en ‘overige zone – primair agrarisch gebied, kleinschalig’ zijn van kracht. 

Het is raadzaam om het bestemmingsplan te raadplegen om zo te kunnen beoordelen of de beoogde activiteiten zijn toegestaan binnen het bestemmingsplan.

 

Algemeen:

De grond wordt kosten koper verkocht. De kosten die op de eigendomsoverdracht betrekking hebben en die de notaris in rekening brengt, zoals overdrachtsbelasting (10,4%), notariskosten en kadasterkosten, zijn voor rekening van koper.

 
 
Bent u geïnteresseerd in het perceel of heeft u vragen, neem dan contact met ons op! Wij nodigen u graag uit voor een bezichtiging!
 
 

*De verstrekte informatie is met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief.”

*De koopovereenkomst is pas rechtsgeldig na ondertekening.

Foto's