ML2 Vastgoed

Te koop: Perceel nabij de Veldensteinlaan te Jaarsveld!

Dit perceel met een oppervlakte van 4.110 vierkante meter wordt te koop aangeboden!

Het perceel beschikt thans over een agrarische bestemming. Dit maakt het perceel geschikt voor het houden van kleinvee of hobbydieren, zoals paarden. Er is momenteel een schuilstal met overkapping aan weerkanten aanwezig (gedoogde situatie). 

Het betreffende perceel is gedeeltelijk binnen de rode contour van Jaarsveld gelegen. Om deze reden heeft de huidige eigenaar in 2020 een principeverzoek bij de gemeente ingediend voor de bouw van woningen. Het principeverzoek en de reactie van de gemeente daarop zijn op verzoek opvraagbaar. Hetzelfde geldt voor het uitgevoerde bodemonderzoek en het advies voor de spuitzones. 

Het perceel is momenteel te bereiken via een recht van overpad, welke gebruikt mag worden voor het agrarische gebruik van het perceel. 

Neem gerust contact met mij op voor meer informatie! 

Maaike Littel 

💻maaike@ml2vastgoed.nl

☎️06 21 19 75 54