ML2 Vastgoed

Preview terreinafwerking Watertoren!

De afgelopen weken is er veel werk verzet op het terrein van de watertoren; zo is een groot gedeelte gestraat door gebroeders de Hoop met gebruikte gebakken klinkers verzorgd door Gebruikte Bestrating. Naast dat deze gebakken klinkers mooi passen bij de authentieke uitstraling van de watertoren, is het hergebruik ook als duurzaam te beschouwen!

Naast de authentieke bestrating is er ook veel ruimte voor streekeigen groen en beplanting. 🌳 In de loop van de weken zal de terreinafwerking verder vorderen en zullen we meer foto’s delen. 

Op de foto is de bestrating voor de bergingen te zien en is het hek die de toegang tot het trappenhuis afsluit weergegeven. Het hekwerk is natuurlijk gemaakt door firma Maarten Littel.