ML2 Vastgoed

Het begin

Vandaag is het twee jaar geleden dat we de watertoren mochten kopen! In totaal hadden 18 partijen een bod uitgebracht en een plan ingediend, welke bestond uit de eerste ideeën en een bewijs van bekwaamheid. Samen met Verstoep Bouwadvies en Architectuur hebben we de ideeën op een professionele wijze inzichtelijk gemaakt. Mede hierdoor mochten wij samen met 4 andere partijen door naar de finaleronde, waarbij wij onze ideeën mochten presenteren. Uiteindelijk lagen de laatste biedingen slechts 1,5% uit elkaar en werd de watertoren ons gegund! Hierna heb ik gedurende mijn afstudeerscriptie uitgebreid onderzoek gedaan naar (de haalbaarheid van) de meest kansrijke invulling voor de watertoren, welke resulteerde in een vergunningsaanvraag. Nu; twee jaar verder hebben wij de vergunningen binnen en zijn wij begonnen met het bouwklaar maken van het terrein! Op naar een voortvarende verbouwing!